Home Mapa web

 

QUI SOM
  Presentació
  Història
MAPA D'UBICACIÓ
E-CONSULTORIA
SERVICIS
  Assessoria Tributària
  Assessoria
Laboral
  Assessoria Comptable - Financera
  Assessoria Mercantil
  Assessoria
Jurídica
  Assegurances i altres
ENLLAÇOS
Servicis > Assessoria Comptable-Financera

    En l'àmbit de l'assessorament comptable i financer oferim, a empreses i autònoms, els servicis següents:

 

.

Administració i confecció de la comptabilitat en el propi despatx, que comprén l'arreplega dels documents en el seu domicili, el seu arxiu i devolució.

.

Assessorament comptable a clients que confeccionen la seua pròpia comptabilitat, explicant la mecànica comptable per a corregir a temps els possibles comportaments mal encaminats.

.

Assessorament comptable general previ a la realització d'operacions de compra, inversió, permuta, etc. Adaptació als plans sectorials.

.

Possibilitat que el client realitze la seua pròpia comptabilitat a través del software propi que li proporcionem a través d'una empresa especialitzada, la qual cosa permetrà que realitzem un control i seguiment on-line de la comptabilitat a través d'internet.

.

Conciliació de la comptabilitat amb la fiscalitat.

.

Anàlisi econòmic-financer de l'empresa a partir de la comptabilitat mitjançant un software especialitzat, emetent informes professionals.

.

Control Pressupostari dels exercicis econòmics per a supervisar les desviacions sobre els objectius.

.

Control de tresoreria.

.

Confecció de totes les obligacions formals tant en estimació directa (normal i simplificada) com en estimació objectiva (llibres comptables, d'IVA, d'inversions, etc.).

  Asesoría Noguera
Camí de L'Algar, 40 - Edif. Sabater XI - Local 6
03590 ALTEA (Alicante)
Tel. 96 584 29 45 Fax 96 584 43 54