Home Mapa web

 

QUI SOM
  Presentació
  Història
MAPA D'UBICACIÓ
E-CONSULTORIA
SERVICIS
  Assessoria Tributària
  Assessoria
Laboral
  Assessoria Comptable - Financera
  Assessoria Mercantil
  Assessoria
Jurídica
  Assegurances i altres
ENLLAÇOS
Servicis > Assessoria Laboral

    En l'àmbit de l'assessorament laboral oferim els servicis següents:

 

A empreses i autònoms:
.

Assessorament i planificació laboral de l'activitat.

.

Confecció d'obligacions formals (nòmines, segurs socials, certificats, altes i baixes de treballadors, etc.).

.

Anàlisi i confecció de contractes laborals.

.

Assessorament i representació en conflictes laborals i inspeccions de treball.

.

Assessorament en la prevenció de riscos laborals.

.

Aplicació de convenis col·lectius.

.

Assessorament en subvencions.

.

Obtenció de certificats d'estar al corrent de pagament en hisenda i en la seguretat social.

A particulars (treballadors):
.

Assessorament davant de la firma de contractes.

.

Obtenció de qualsevol classe de certificats (vides laborals, duplicats de cartilla, etc.).

.

Sol.licitud de NIEs, permisos de treball i de residència, estrangeria.

.

Presentació de sol.licituds de jubilació, viudetat i maternitat.

  Asesoría Noguera
Camí de L'Algar, 40 - Edif. Sabater XI - Local 6
03590 ALTEA (Alicante)
Tel. 96 584 29 45 Fax 96 584 43 54