Home Mapa web

 

QUI SOM
  Presentació
  Història
MAPA D'UBICACIÓ
E-CONSULTORIA
SERVICIS
  Assessoria Tributària
  Assessoria
Laboral
  Assessoria Comptable - Financera
  Assessoria Mercantil
  Assessoria
Jurídica
  Assegurances i altres
ENLLAÇOS
Servicis > Assessoria Tributària

    En l'àmbit de l'assessorament tributari oferim, tant a empreses com a autònoms i a particulars, els servicis següents:

 

.

Assessorament en problemes o qüestions que es referisquen a qualsevol tribut (impostos, taxes i contribucions especials), tant en els seus aspectes materials com formals.

.

Planificació fiscal d'empreses, herències i operacions aïllades.

.

Control i Ajust fiscal de comptabilitats portades externament.

.

Liquidació d'impostos i confecció de les obligacions formals necessàries.

.

Comparació permanent entre estimació objectiva i directa en xicotets empresaris per a veure quin és el règim més convenient en cada moment.

.

Assistència i representació en les relacions amb l'Administració Tributària.

.

Representació en procediments d'inspecció.

.

Assessorament i representació en procediments de reclamacions, així com confecció dels documents necessaris (sol·licitud d'ingressos indeguts, recursos de reposició, recursos econòmic-administratius). Disposem d'advocats col.laboradors per a efectuar recursos contenciòs-administratius.

.

Arxiu de tota la documentació fiscal, tant físicament com en suport informàtic.

.

Gestions Intrastat.

  Asesoría Noguera
Camí de L'Algar, 40 - Edif. Sabater XI - Local 6
03590 ALTEA (Alicante)
Tel. 96 584 29 45 Fax 96 584 43 54